Strona Główna       `Kontakt        Download

 

I-Bank

 

Demo systemu I-Bank 

Zobacz demo systemu PayByNet Zobacz demo Mobile Banking

Opis produktu

Opis produktu


 

System do obsługi bankowości internetowej I-Bank składa się z sześciu programów:

 • IB – internet banking – zapewnia dostęp do usług bankowych przez internet,
 • MB - mobile banking – umożliwia dostęp do usług bankowych przy pomocy telefonu komórkowego,
 • SMS-Banking - automatyczny system informacyjny – powiadamia klienta o saldzie i ostatnich operacjach na rachunku za pomocą komunikatów SMS,
 • CB – corporate banking – udostępnia usługi bankowe dla dużych firm, umożliwia grupową pracę z dokumentem. Program obsługuje różne układy kart wzorów podpisów. Każdy rachunek klienta może mieć własną kartę wzorów podpisów. Program dostarczamy w wersji stacjonarnej, instalowanej na komputerze klienta lub w wersji internetowej,
 • IBankM – IBankManager – program dla pracowników banku do obsługi systemu I-Bank. Program zapewnia pełną obsługę kluczy cyfrowych wydawanych dla klientów banku,
 • DTK – zasilanie kont telefonów komórkowych w systemie PRE-PAID.

Testy wykonane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowe wykazały, że serwery systemu I-Bank są dobrze zabezpieczone. Wyniki testów przeprowadzonych dla trzech wybranych banków zawiera raport. Metodyka badania została przedstawiona w raporcie "Bezpieczna" E-Bankowość

System I-Bank został wykonany w technologii JAVA/EJB3 i zapewnia najwyższe możliwe bezpieczeństwo transakcji. Dyspozycje klienta są autoryzowane przy wykorzystaniu:

 • podpisu cyfrowego - klucz prywatny klienta jest przechowywany w kluczu sprzętowym,
 • kodu SMS generowanego dla każdego przelewu oddzielnie (kod jest wyliczony z treści dokumentu) i przesyłanego na telefon komórkowy klienta.

KodySMS i komunikaty SMS informujące klienta o aktualnym saldzie mogą być wysyłane za pomocą:

 • telefonu komórkowego,
 • modemu GSM,
 • internetowej bramki SMS udostępnionej przez operatora sieci GSM. 

System może jednocześnie obsługiwać dwa kanały wysyłania komunikatów SMS, np. modem i bramkę internetową. W przypadku awarii jednego kanału łączności, następuje automatyczne przełączenie na drugi kanał.

Baza danych systemu I-Bank może być zapisywana jednocześnie na dwa serwery: serwer główny i serwer zapasowy. Wykorzystujemy mechanizm replikacji bazy danych.

System I-Bank zawiera szereg opcji dodatkowych, np.:

 • obsługa wpłat masowych - wpłaty masowe rejestrowane w banku na rachunkach wirtualnych są automatycznie udostępnione klientowi. Klient może je zapisać do pliku w wybranym formacie. Dodatkowo program generuje wyciąg różnicowy zawierający operacje inne niż masowe,
 • obsługa zleceń walutowych . Podpisane cyfrowo zlecenie walutowe jest przesyłane do banku, gdzie jest archiwizowane, drukowane i na tej podstawie przekazane do dalszej realizacji,
 • obsługa przelewów sorbnet . Pracownik odpowiedzialny za realizację przelewu sorbnet jest powiadamiany o wpłynięciu nowego przelewu za pomocą komunikatu SMS lub mailem,
 • automatyczne naliczanie prowizji od wysłanych SMS. Co miesiąc program zlicza ilość wysłanych komunikatów SMS dla klienta, wycenia je wg zadanego algorytmu i wystawia przelew na pobranie prowizji,
 • Usługa PayByNet, to nowoczesna i bezpieczna internetowa platforma transakcyjna z gwarancją realizacji płatności, funkcjonująca 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. - Demo Systemu
 • oraz wiele innych.

(c) Saba Service

Corporate Banking

Corporate Banking - nowoczesny system dostarczania usług bankowych dla firm, urzędów gdzie występuje grupowa praca nad dokumentem i zatwierdzenie zlecenia wymaga kilku podpisów.

Program występuje w dwóch wersjach:

 • internetowa – umożliwia dostęp do funkcji bankowych przez internet,
 • stacjonarna – samodzielny program instalowany na komputerze (lub sieci LAN) klienta.

System obsługuje lokalne klucze cyfrowe (generowane przez bank DSA1024/SHA1) i klucze dostarczane przez niezależnych wystawców. Zapewnia obsługę karty wzorów podpisów w różnych układach (można zdefiniować indywidualną kartę wzorów podpisów dla każdego rachunku oddzielnie i uzależnić ją od kwoty na przelewie).

System jest maksymalnie zabezpieczony przed nieuprawnioną ingerencją w treść przelewu.

Podstawowe cechy systemu:
 • Praca grupowa nad dokumentem (wprowadzanie, zatwierdzanie, podpisywanie i wysyłanie przelewów do banku może być rozdzielone na kilku pracowników),
 • Obsługa karty wzorów podpisów,
 • Import zleceń ze zbioru w kilku formatach,
 • Eksport zleceń do zbioru w kilku formatach
 • Drukowanie wyciągów. Program zachowuje numerację wyciągów z systemu bankowego,
 • Obsługa poleceń walutowych,
 • Obsługa płatności masowych,
 • wyciągi różnicowe,
 • Obsługa przelewów ukrytych,
 • i wiele innych .

 

 

      (c) Saba Service

Dodatkowe Moduły

Mobile banking

SABA Mobile Banking – to system dedykowany do pracy na urządzeniach mobilnych wyposażonych w ekrany dotykowe

Podstawowe cechy SABA Mobile Banking:

 • Prostota obsługi

Program posiada uproszczony interfejs dostosowany do ekranów dotykowych a jednocześnie umożliwia korzystanie z wielu usług bankowych: wystawianie przelewów ELIXIR, płatności do ZUS
i US, przeglądanie historii operacji zaksięgowanych na rachunkach, zasilanie telefonów komórkowych, przeglądanie mapy bankomatów, itp.

 • Bezpieczeństwo

Wszystkie zlecenia są autoryzowane unikalnym kodem SMS wyliczanym z ich treści. System jest zabezpieczony przed przechwyceniem kodu SMS, atakiem typu Man in The Middle. W pamięci telefonu nie są przechowywane hasła ani żadne dane pochodzące z banku.

 • Niskie koszty wdrożenia i eksploatacji

Program wykonany jest w taki sposób, aby można go było uruchomić na każdej przeglądarce internetowej zwłaszcza na smartfonch. Aplikacje natywne są droższe w produkcji, dystrybucji
i w utrzymaniu, ponieważ muszą być przygotowywane w wersjach dla różnych systemów stosowanych w urządzeniach mobilnych ( iOS, Android, WindowsMobile itp.).

 • Integracja z systemem bankowym

SABA Mobile Banking jest powiązany z systemem księgowym banku za pośrednictwem interfejsu. Aktualnie wykorzystujemy interfejsy do systemów: Defbank, Novum, Softnet. Dzięki modułowej budowie możemy zintegrować się z każdym systemem bankowym.

 • Skalowalność

SABA Mobile Banking jest elementem zintegrowanego systemu I-Bank, który zawiera kilka  programów umożliwiających świadczenie zaawansowanych usług bankowych przez internet. System  wykonany jest w technologii JAVA i działa na serwerze aplikacji JBOSS 7. Dzięki temu uzyskano  wysoką niezawodność i łatwą skalowalność systemu.

Demo system:

I-Bank SMS (ASI)

Automatyczny System informacyjny umożliwia przesyłanie do klientów banku informacji o aktualnym saldzie na rachunku w postaci komunikatów SMS. Komunikaty mogą być wysyłane wg harmonogramu ustalonego indywidualnie dla każdego klienta. Możliwe są warianty:

 • raz dziennie o określonej godzinie,
 • raz dziennie o określonej godzinie w dni robocze,
 • raz dziennie ale tylko jeśli wystąpiła zmiana salda,
 • po każdej zmianie salda.

System wysyła także informację o saldzie jako odpowiedź na SMS klienta. Komunikaty SMS są wysyłane przy pomocy telefonu komórkowego (lub modemu GPRS) podłączonego do serwera komunikacyjnego.

Nowością w tej klasie programów jest możliwość uruchamiania zleceń stałych na podstawie polecenia wysłanego przez klienta do banku w postaci komunikatu SMS. Uruchomienie tej usługi wymaga wykonania kilku czynności:

(c) Saba Service

Opinie o Systemie

Nasz System polecają:

NAJLEPSZY PRODUKT INFORMATYCZNY 2005r

w kategorii projekt bankowości elektronicznej i e-finansów.

 

System Zarządzania Zgłoszeniami System Zarządzania Zgłoszeniami

Aktualności Aktualności

Nowa strona www

Zapraszamy na nową stronę inetrenową dostępną pod adresem: www.sabaservice.pl

Wpłaty należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym w systemie I-Bank

Od dnia 1 stycznia 2016 r. wpłat na pokrycie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym, nałożonym od tego dnia, należy dokonywać na rachunek bankowy ...

Informacja dla klientów internetowych

W dniu 29-05-2016 (niedziela) od godziny 00:00 do godziny 02:00 wystąpi przerwa w dostępie do internetu. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Wyświetlanie 1 - 3 z 11 rezultatów.
Pozycji na stronę 3
z 4