Aktualności Aktualności

Rejestr ERIF BIG S.A.

Według badań przeprowadzonych na zlecenie Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. większość Polaków nie wie, czym są biura informacji gospodarczej, ani jak działają. Tymczasem warto wiedzieć, co możemy zyskać dzięki BIG-om i jakie możliwości mają osoby czy firmy, od których my pożyczamy pieniądze. W dniu 14 czerwca 2010 roku weszła w życie ustawa o BIG-ach, która wywołała wiele istotnych zmian w życiu dłużników i wierzycieli. Teraz praktycznie każdy wierzyciel ma możliwość dopisać do BIG informacje o  zaległościach płatniczych. Wcześniej taką władzę miały tylko niektóre firmy. 

Od 14 czerwca 2010 r. właściwie wszyscy, również osoby fizyczne, mogą wpisywać swojego dłużnika na tzw. czarną listę. Oznacza to, że statystyczny Polak, również taki, który nie prowadzi działalności gospodarczej, otrzymał realną możliwość odzyskiwania swoich należności. Dzięki wpisaniu niesolidnego pracodawcy, przedsiębiorcy budowlanego czy sprzedawcy do BIG, może skłonić go do spłaty, a także ostrzec przed nim inne osoby czy firmy.

Ustawa wprowadziła zmiany o tyle ważne, że umożliwiają skuteczne dochodzenie swoich praw w sposób, który wcześniej dostępny był tylko dla przedsiębiorców. Znalezienie się na liście BIG to właściwie wykluczenie z obrotu gospodarczego. Dłużnik nie otrzyma kredytu, nie kupi na raty telefonu, pralki, może mieć kłopoty z nawiązaniem współpracy z nowym kontrahentem. Dlatego ważne jest, żeby swoich dłużników mogli w ten sposób mobilizować do spłaty zarówno przedsiębiorcy, jak i wszyscy obywatele. Wywiązywanie się z zobowiązań wobec firm musi być tak samo ważne, jak wobec osób prywatnych.

Co istotne, nowa ustawa przynosi korzyści również osobom, które rzetelnie spłacają swoje należności. Przy pomocy BIG każdy konsument może budować swoją pozytywną historię płatniczą. Dzięki ustawie banki, pośrednicy kredytowi czy sieci telefoniczne, z których usług korzystamy, będą mogły przekazywać do BIG informacje o rzetelnym regulowaniu przez nas zobowiązań. Jeśli na przykład bank, w którym staramy się o pożyczkę, sprawdzi naszą historię płatności w BIG-u i przekona się o naszej wiarygodności płatniczej, na pewno chętniej udzieli nam kolejnej pożyczki

Na podstawie: /www.bankier.pl/

Aby sprawdzić rzetelność płatniczą naszej firmy,   kliknij w poniższy link: